Købmanden
Kildegaardens købmand åben alle ugens dage
kl. 9:00 - 19:00
Dagrenovation 2020
Dagrenovation afhentes onsdage i ugerne:
14, 16
18 til 35
37, 39, 41
Aflevering af grønt 2020
Fra kl. 09:00 - 11:00 på materielpladsen.
5/4, 19/4, 3/5, 17/5, 31/5, 14/6, 28/6, 12/7, 26/7, 9/8, 23/8, 6/9, 20/9, 4/10, 18/10
Kalender
<< Maj 2020 >>
Ma Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ingen begivenheder

Old_Køb og Salg af Kolonihave

 

BYGGE – VURDERING – SALG/OVERDRAGELSE/ÆNDRING I EJERFORHOLD

 

Hvis en haveejer ønsker at:  

  • ? Ændre i eksisterende bebyggelsem
  • ? Bygge til
  • ? Bygge nyt
  • ? Overdrage
  • ? Sælge

skal man INDEN igangsætning henvende sig pr. mail til: bvs@ahkildegaarden.dk.

 

Ved ALLE henvendelser, skal haveejer oplyse havenummer, haveadresse, navn, telefonnummer og mailadresse samt beskrive, hvad det er, man ønsker.

 

Såfremt man ikke har mulighed for at henvende sig via mail, kan man møde på kontoret i kontortiden.

 

Byggegodkendelse

Såfremt man ønsker ændringer i byggeri: tilbygge, ombygge eller nybygge skal man fremsende en tegning INDEN arbejdet påbegyndes(se ”før du bygger” på hjemmesiden).

 

Haveejer vil blive kontaktet af byggeudvalget, der vil gennemgå tegninger og/eller bygninger mv. for at kontrollere om de overholder kommunens krav til foreningens bebyggelse.

 

Ved nybygning og ændringer, skal der foreligge godkendelse, INDEN byggeriet påbegyndes !

 

Al bebyggelse skal overholde bestemmelserne i foreningens deklaration dvs. være lovlig i omfang og placering.

 

En byggesag startes først, når der er indbetalt byggesagsgebyr på 800,- kr til foreningens konto 8401 1153289 mærket "Byg Have <nr>".

 

Vurdering

Hvis man som haveejer ønsker en vurdering p.gr. af salg skal havenummer, haveadresse, navn, telefonnummer og mailadresse oplyses.

 

Ved vurdering/overdragelse/salg, skal eventuelle krav til ”lovliggørelse” være udført, før vurdering kan foretages. Eneste undtagelser herfor er vurderinger i forbindelse med dødsbo-behandling og fjernelse af ét blandt flere navne fra andelsbevis.

 

Vurdering starter først, når der er indbetalt 1.800,- kr. (sæson) /2.100,- kr. (uden for sæson) til foreningens konto 8401 1153289 mærket "Vurd. Have <nr>".

 

Omvurdering er ikke nødvendigt ved uændrede forhold i 1 år fra vurderingsdatoen. Dog gælder,

At hvis 1. januar passeres, ændres vurderingsbeløbene sig som følge af indeks og afskrivning. Haveejer skal SELV anmode om at få fremsendt en reguleret vurdering hvis årsskifte passeres !

 

Der skal være adgang til huset for at vurdering kan foretages.

Sælger bedes være tilstede under vurderingen for at afklare uddybende spørgsmål.

 

Salg

SÆLGER skal, inden salg kan gennemføres, fremvise en tingbogsattest.

Benyt ”brugsanvisning til tinglysningsattest klik HER for at fremskaffe denne.

Når tinglysningsattest er fremskaffet, sendes denne til bvs@ahkildegaarden.dk.

Der skal foreligge en vurdering som omtalt ovenfor. Vurderingen må ikke være over 1 år gammel.

 

 

KØB:

Obs. KØBER opfordres indtrængende til ALDRIG at underskrive noget som helst uden FORUDGÅENDE kontakt til foreningen.
Køber skal sikre sig, at køber kan optages som medlem og at salget foregår efter de regler, foreningen er underlagt INDEN underskrift

 

Som køber skal man være opmærksom på, at der skal udarbejdes skøde, hvis der tidligere har været tinglysning eller skøde på huset.

 

 

SKØDESKRIVNING: Skal der skøde på huset, bestemmer Køber selv, hvem Køber vil benytte til at skrive dette.

 

Foreningen anbefaler, at der IKKE udbetales penge til Sælger, før tinglysning er bragt på plads. Pengene bør i stedet deponeres i pengeinstitut, hos advokat eller i foreningen.

 

Køber skal indbetale andelsværdien (kr. 105.702,00 år 2014) til foreningens konto 8401 1153289 mærket "Køb Have <nr>". Når kassereren har modtaget beløbet, afregnes evt. kautionslån samt evt. gæld til foreningen, og restbeløbet udbetales til Sælger.

 

Køber skal betale et optagelsesgebyr pt. kr. 3.200,00 (år 2014)

 

Fremgangsmåde for indbetaling vil fremgå af foreningens forslag til købskontrakt

 

Bestyrelsen hjælper i et vist omfang med det nødvendige papirarbejde/købskontrakt.

 

Inden endeligt salg aftales, fremsendes oplysninger til bvs@ahkildegaarden.dk om salgspris, løsøreliste underskrevet af køber og sælger, brandforsikringsforhold, købers navn, adresse, cpr-nr., tlf, og email. Sælgers bankoplysninger. Herefter sender salgsudvalget en forududfyldt købskontrakt til både køber og sælger, til gennemsyn.

 

Køber skal medbringe legitimation med cpr.nr. og adresse.

 

Sælger skal medbringe det gamle andelsbevis til annullering.

 

Både køber og sælger medbringer hvert sit vidne når der skal underskrives kontrakt.

 

Herefter kan salg foretages.

 

 

Ændring af navn(e) på andelsbevis

Når et eller flere navne tilføjes til eller fjernes fra andelsbeviset, overdrages hele eller dele af værdien af andel, hus og have til en eller flere personer. Det er på det skarpeste blevet påpeget på Forbundets jurakursus, at ved enhver værdi-overførsel skal der udarbejdes ny kontrakt.

 

Dvs. overdragelse følger samme proces som et salg til 3.mand (Se Salg ovenfor).

 

Da haveejer selv bestemmer prisen så længe denne er under vurdering+andelsværdi, kan man sagtens overdrage uden at der skal penge på bordet – man kan f.eks sætte salgspris til 0 kr.

(Obs: Overdrager er selv ansvarlig for de skattemæssige konsekvenser.)

 

Hvis foreningen kautionerer for et kloaklån (Merkur Bank), og der tilføjes navn(e) på Andelsbeviset skal alle nye ”navne” påføres lånet eller foreningen skal fritages for kautionsforpligtelsen.

Fjernes der navne, skal foreningen fritages for kautionsforpligtelsen..

 

Ved tilføjelse af navn(e) optages der nye medlemmer i foreningen, og der skal derfor jf vedtægterne betales optagelsesgebyr.

 

Set fra foreningens side er der ingen forskel på et salg til 3.mand og ændringer i navne på andelsbeviset.